Barcelona socialista

header-1-0-0-226-125Malgrat el context de crisi i els atacs que hem rebut de totes bandes, hem protagonitzat un resultat que ens proporciona tota la força necessària per poder continuar treballant per Barcelona i per liderar un projecte de progrés i de futur a la nostra ciutat, a Catalunya i per a la vertebració de l’Estat.