Ponència Marc XII Congrés PSC

Us adjuntem el pdf de la ponència marc del XII Congrés del PSC, a celebrar els dies 28, 29 i 30 d’octubre de 2011.

Adjuntem també un document amb la ponència maquetada, apta per descarregar i utilitzar-la per a les possibles esmenes, així com també els Estatuts i el Codi Ètic.

Aquest text és l’aprovat pel Consell Nacional en la sessió del 18 de juny de 2011.

Us adjuntem també la traducció al castellà* de la Ponència Marc. Aquest document no es pot fer servir per a tramitar les esmenes, que s’han de fer sobre la versió catalana maquetada a tal efecte.

 

*En cas d’alguna errada a la traducció, la versió que preval és la catalana.